• Σχόλιο του χρήστη 'Κων/να' | 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:54

    Η παράγραφος 1.δ του άρθρου 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : δ) Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη και έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Είναι απαράδεκτο να εντάσσονται στο μητρώο υπάλληλοι που δεν έχουν κριθεί από τα υπηρεσιακά συμβούλια.Από το 2011-έναρξη ισχύος του Καλλικράτη-όλοι οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν με απλή απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη και συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα αναπλήρωσης ακόμη και μέχρι σήμερα.Είναι άδικο να έχουν το προβάδισμα έναντι άλλων υπαλλήλων που δεν μπόρεσαν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επειδή δεν ευνοήθηκαν από ορισμένα αιρετά πολιτικά πρόσωπα.