• Σχόλιο του χρήστη 'Αμαλία Φραγκίσκου' | 7 Δεκεμβρίου 2015, 15:07

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 έχει παραλειφθεί η αναφορά στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες οι οποίοι είναι ερευνητικό προσωπικό(παρ.3 άρθρου 18 του ν.4310/2014), είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος και εξελίσσονται κατόπιν ακαδημαϊκών κρίσεων.Πρέπει να προστεθεί δίπλα στους «οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών» η φράση:και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες.