• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2015, 23:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σε όσες υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) έχουν γίνει πρόσφατα κρίσεις προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος από τα υπηρεσιακά συμβούλια και οι κριθέντες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ως προϊστάμενοι, να εξαιρεθούν από τις μεταβατικές διατάξεις και να είναι δυνατή η τοποθέτηση τους για έως και ένα δίμηνο μετά την ψήφιση του νόμου. Δηλαδή να γίνει σαφές στην παράγραφο (β) ότι μέχρι την επιλογή προϊσταμένων με τις νέες διατάξεις,καθήκοντα προϊσταμένου θα ασκούν οι κριθέντες από τα υπηρεσιακά Συμβούλια και όχι οι αναπληρωτές προϊστάμενοι.