• Σχόλιο του χρήστη 'KIKH ΣΑΡΑΝΤΩΝΗ' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 09:17

    Στο ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ στα άρθρα 25,26,28 & 31 δεν γίνεται καμία αναφορά στο Ν.3584/2007 Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως γίνεται στο ΜΕΡΟΣ Δ του παρόντος. Γιατί δεν πρέπει να αφορά και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους;