• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Μπρίκης' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:27

    Πιστεύω ότι το μητρώο πρέπει να είναι ανοιχτό και σε στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα. Διαφορετικά η διοίκηση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών μπορεί να μετεξελιχθεί σε υπόθεση μιας κλειστής ομάδας δημόσιων λειτουργών αυξημένων προσόντων, αναπαράγοντας ένα αυτονομημένο βαθύ κράτος. Έχετε σκεφτεί ότι με αυτό το σχέδιο σε μερικά χρόνια τα μόνα πολιτικά πρόσωπα σε όλο το ευρύτερο δημόσιο θα είναι οι υπουργοί/υφυπουργοί και οι 1-2 μετακλητοί σύμβουλοί τους; Θα πρέπει να προστεθεί τρίτη κατηγορία: Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησης τους: 1....Δ υπάλληλοι 2....Πανεπιστημιακοί 3. Στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, αναγνωρισμένα στο επαγγελματικό τους πεδίο, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Ειδικότερα απαιτείται κατ ελάχιστον δεκαπενταετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων πέντε σε θέσεις ευθύνης, σε ίδιο ή συναφές με την θέση αντικείμενο. ...Μπορεί να προβλέπεται και συνέντευξη είτε για να μπεις στο μητώο είτε για την επιλογή στη λίστα των προτεινόμενων για συγκεκριμένη θέση.