• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Σ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 10:44

    Αυτή η διάταξη φαίνεται λίγο φωτογραφική!! Να φανταστούμε ότι αυτή η υπαγωγή θα γίνει αφού γίνει η επανένταξη όλων των υπαλλήλων στους βαθμούς, διαδικασία που έχει εν τω μεταξύ παγώσει για χρόνια; Αν υποθέσουμε ότι ο συντάκτης του άρθρου γνωρίζει ότι δεν υπάρχει α βαθμός και ότι πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι ήταν στον β και τον γ βαθμό γυρισαν στον δ, τότε να συμπερανουμε ότι το άρθρο αποτελεί φωτογραφική διάταξη για κάποιους κολλητούς που αφού έγιναν προϊστάμενοι ή διευθυντές με ανάθεση τώρα θα έχουν και το δικαίωμα να μπουν στο μητρώο; Ή μήπως να συμπεράνουμε ότι ο συντάκτης είναι παντελώς άσχετος οπότε και επικίνδυνος για τη σχετική διαδικασία; . Πως εξυπηρετείται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια στο σχετικό άρθρο; Πως διασφαλίζεται ότι όντως στη δημόσια διοίκηση θα επιλέγονται για θέσεις ευθύνης οι πιο κατάλληλοι; . Εάν το ζητούμενο είναι η αποδέσμευση της διοίκησης και η δημιουργία μιας δεξαμενής με πολλά στελέχη για να υπάρχει η δυνατότητα της καλύτερης επιλογής τότε απλά τα : -Α- α) διδακτορικό δίπλωμα β) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) γ) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να προσμετρούνται εξίσου με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των 1) και 2) ως: 3) διδακτορικό δίπλωμα 4) Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 5) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος , -Β- πρέπει να προστεθεί στην υφιστάμενη κατηγοριοποίηση 5)κάτοχοι δεύτερου τίτλου σπουδών (η δημόσια διοίκηση και ειδικότερα οι θέσεις ευθύνης έχουν ανάγκη από ανθρώπους που έχουν πολύπλευρες γνώσεις) -Γ- το δ) πρέπει να συνυπολογίζεται ως επιπρόσθετο προσόν για όλες τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και ως επιπρόσθετα επιπλέον προσόντα πρέπει οπωσδήποτε να μετρούνται και ε)η άριστης γνώση ξένης γλώσσας στ) η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (δεν νοείται υψηλόβαθμο στέλεχος να μην ξέρει μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο) ζ)συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια η)συναφές με το αντικείμενο εκπαιδευτικό έργο θ)εκπροσώπηση σε συμβούλια, θέσεις ευθύνης σε ΝΠΙΔ . Εάν το ζητούμενο είναι ένα μηρώο πραγματικά άξιων στελεχών και όχι ένα μητρώο που θα ανταμείβει όσους τα προηγούμενα χρόνια κατέλαβαν θέσεις ευθύνης με σπρώξιμο!!