• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η πρακτική έχει δείξει ότι οι ημερομηνίες εφαρμογής δεν εφαρμόζονται και ουδέποτε υπήρξαν κυρώσεις. Ο νόμος αναφέρει διαστήματα μηνών ενώ στην πράξη είναι διαστήματα ετών. Υπάρχουν υπηρεσίες που από από το 2010 που άλλαξε ο νόμος επιλογής δεν έχουν ακόμα επιλέξει τους προϊσταμένους τους! .............................. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ εΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. .............................. Δεν είναι όντως σαφές αν εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις για ολους (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) ή κάποιοι από αυτούς εξαιρούνται (π.χ. ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού). Η κατανομή της μοριοδότησης δίνει στη συνέντευξη μεγάλη βαρύτητα μολονότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν υποκειμενικά και δεν ελέγχονται για τις αξιολογήσεις που κάνουν. Γινεται ένα αλλησβερίσι μορίων μεταξύ των μελών τους αναδεικνύοντας τους οικείους τους και καταργώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας. .............................. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ (50%-25%-25%) ΜΕ 25% ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ..............................