• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Σ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:29

    Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης : Στην αρχή κάθε έτους το μητρώο εμπλουτίζεται (με υπαλλήλους που αποκτούν δικαίωμα να εντάσσονται σε αυτό) και επικαιροποιείται (για όσους είναι ενταγμένοι και αλλάζει κάποιο στοιχείο τους).