• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Σ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 11:36

    Δεν χρειάζεται να γίνεται τόσο πολύπολοκη η διαδικασία διαγραφής--επανένταξης. . Θα πρέπει να διαφοροποιείται η οριστική διαγραφή (λόγω σχετικού πειθαρχικού αδικήματος) σε σχέση με την αναστολή λόγω βαθμολογίας από τη διαδικασία αξιολόγησης, δεδομένου ότι η πρώτη είναι οριστική ενώ η δεύτερη προσωρινή! . Στην περίπτωση της αναστολής δεν χρειάζεται να ακολουθούνται πολύπλοκες διαδικασίες διαγραφής-επανένταξης όπου μπορούν να γίνουν λάθη. Απλά σε κάθε διαδικασία που σχετίζεται με τα κριτήρια του μητρώου, γίνεται αναφορά στις βαθμολογίες των δύο τελευταίων ετών.