• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΝΟΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΉΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΈΝΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3905/10 ΑΡΘΡΟ 51 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ: έχουν υπάρξει τα 5 αυτά ετη ανακατατάξεις υπαλλήλων: πρόωρες συνταξιοδοτησεις, κινητικοτητα ,μετατάξεις υποχρεωτικές και μη, Απολύσεις (πλαστά πτυχία ) κλπ ΕΠΕΙΔΗ: όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη νομολογία, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και απαγορεύεται για τον κοινό νομοθέτη ή την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, η έκδηλη και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση, είτε υπό τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε υπό τη μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή περιορισμού δικαιωμάτων όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση τελείως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια. Εξάλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος, υπαγορεύει η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (πρβλ. ΣτΕ 2756/2011, 583/2008, 4498/2005, Ολ 2396/2004, Ολ 1253/2003, 2099/2000, 5094/1996 κ.ά.). κι αρα οταν εχειο μετατασσόμενος περισσοτερα τυπικα προσοντα (οριζει ο νομος)απο τον προιστάμενο στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε πρέπει να τον αντικαταστήσει πο΄λυ δε περισσότερο οταν εχειεπιλεγεί με τον ν.3839/2010 ή με ειδικές διατάξεις στην προηγούμενη νυπηρεσία του προιστάμενος ΕΠΕΙΔΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3905/10 ΑΡΘΡΟ 51 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ: πρέπει όσοι υπάλληλοι εχουν μετταχθεί από αλλους φορείς ή ΟΤΑ Α & Β Βαθμού κι υπηρετούσαν 31.12.2010 ως προιστάμενοι ή είχαν επιλεγεί προιστάμενοι με τον ν.3839/2010 εκ νέου μετά το 2010 να επανατοποθετηθουν προιστάμενοι όπως ορίζεται στην παρ. β(τουιδιου άρθρου) και στην νέα υπηρεσία τους στην ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ.