• Σχόλιο του χρήστη 'Έμμυ Φρονίμου' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 15:04

    Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 πρέπει να προστεθεί δίπλα στους «οι Ερευνητές/τριες της παραγράφου 2 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών» και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παρ.3 άρθρου 18 του ν.4310/2014″ αφού είναι και αυτοί μέλη του ερευνητικού προσωπικού και είναι επίσης κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου.