• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Δ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:05

    Η σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών στελεχών Δημόσιας Διοίκησης είναι μία τομή και επιτακτική ανάγκη για τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να λειτουργήσει επιτέλους με ευρωπαϊκές προδιαγραφές προς όφελος των πολιτών. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τη διαδικασία εγγραφής των μελών του Εθνικού Μητρώου, αλλά και γενικότερα την τήρηση, την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, καθώς επίσης και την περίπτωση διαγραφής τους από το Μητρώο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι απουσιάζει από το κείμενο ότι στην περίπτωση ύπαρξης λόγου διαγραφής ενός μέλους, θα πρέπει να ενημερώνεται, πέρα από το ΑΣΕΠ, και ο ενδιαφερόμενος (ήδη μέλος του Μητρώου).