• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Δ.' | 8 Δεκεμβρίου 2015, 17:59

    Κατόπιν λοιπόν των παραπάνω, από τεχνικής πλευράς, θα υπάρχουν δύο περιπτώσεις διαγραφής μελών από το Εθνικό Μητρώο. Η πρώτη περίπτωση κατά την οποία το ίδιο το μέλος επιθυμεί να διαγραφεί και η δεύτερη περίπτωση κατά την οποία το ΑΣΕΠ θα διαγράφει μέλος, εφόσον έχει ενημερωθεί από τη Δ/νση Διοικητικού ότι ο ενδιαφερόμενος (μέλος) έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα. Στην τελευταία περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση από το ΑΣΕΠ τόσο προς τον ενδιαφερόμενο, όσο και προς τη Δ/νση Διοικητικού για τη διαγραφή. Επιπλέον ποιες είναι οι παράγραφοι 5 και 7 που αναφέρονται στο κείμενο, ή μήπως είναι: "....υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις του Άρθρου 6 και 8, οπότε η διαγραφή......???