• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 09:30

    Θεωρώ ότι η παρ. 1 θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά τρόπο που να διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. που εντάσσονται στο Μητρώο έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, θεωρώ ότι η προϋπόθεση κατοχής Α' βαθμού περιορίζει δραστικά το εύρος των επιλογών αποκλείοντας νεότερα στελέχη με αυξημένα τυπικά προσόντα. Αυτό που δεν δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ο νομοθέτης χρησιμοποιεί διαζευκτικό αναφορικά με την ένταξη στο Μητρώο υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ