• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γ.' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:16

    Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές πριμοδοτούνται υπέρμετρα αδικούμενων των υπολοίπων υπαλλήλων. Τα Μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές, χωρίς να απαιτείται καμία εμπειρία (διοικητική ή μη), με μόνο προσόν την ιδιότητα τους ως μέλη ΔΕΠ , μπαίνουν στο μητρώο, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πρέπει να πληρούν σειρά προυποθέσεων. Πρέπει να απαληφθεί η παρ. 2 ή να προβλέπονται και για αυτούς ίδιες ή ανάλογες προυποθέσεις (προϋπηρεσία, βαθμού, αξιολόγησης κλπ)