• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γ.' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 10:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 1.α. πρέπει να προβλευθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας επιλογής ασκούν καθήκοντα προισταμένου όχι μόνο όσοι έχουν τοποθετηθεί ως τέτοιοι μέχρι σήμερα με σχετικές αποφάσεις, αλλά και εκείνοι που de facto ασκούν σήμερα τα καθήκοντα αυτά ασχέτως αν έχει υπάρξει σχετική τοποθέτηση ή όχι. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα τμήματα ή διευθύνσεις που για κάποιο λόγο έμειναν ακέφαλα (είτε λόγω σύντάξης είτε λόγω ουδέποτε επιλεγμάνου προισταμένου) αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και λειτουργούν με την άτυπη διοίκηση του αρχαιώτερου υπαλλήλου, έως την τυπική επιλογή νέου πριοσταμένου, όπως προβλέπεται και από το δημοσιουπαλληλικό κώδικα. Εξάλλου δεν είναι δυνατή η ύπαρξη τμήματος ή διευθυνσης χωρίς ασκούντα τη διοίκηση αυτής.