• Σχόλιο του χρήστη 'tomcat' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 13:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ένα ωραίο νομοσχέδιο για την κρίση προϊσταμένων οργανικών μονάδων με μεταβατικές διατάξεις που βοηθούν τους εκάστοτε Υπουργούς, Περιφερειάρχες, Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Προέδρους ΝΠΔΔ, κλπ να αφήσουν τους τοποθετημένους από αυτούς προϊσταμένους όσο καιρό επιθυμούν. Είναι απαράδεκτο να μη τίθονται αποκλειστικές προθεσμίες, ποινές σε αυτούς που δεν προχωρούν τις κρίσεις προϊσταμένων, καθώς και παύση καθηκόντων στους ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων μετά την πάροδο το πολύ ενός εξαμήνου από την αποκλειστική προθεσμία που θα έχει θέσει ο Νόμος για την κρίση προϊσταμένων (ή από τη λήξη της θητείας τους). Είναι δυνατόν να θέτεις προθεσμία 4 μηνών για την κρίση προϊσταμένων διεύθυνσης εντός 4 μηνών από την συγκρότηση των ΣΕΠ. Αν δηλαδή δεν συγκροτηθεί το ΣΕΠ από τον Υπουργό ( ή τον εκάστοτε αρμόδιο ) δεν θα γίνουν κρίσεις ποτέ ; Είναι δυνατόν να έχουν συσταθεί οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εδώ και πέντε χρόνια και να μην έχουν γίνει ποτέ κρίσεις προίσταμένων; Με μια και μόνο μεταβατική διάταξη διασφαλίζεται να γίνουν άμεσα οι κρίσεις προϊσταμένων : " Μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων ή εντός 6 μηνών από τη σύσταση ή κένωση μιας θέσης προϊστάμένου, γίνεται υποχρεωτικά επιλογή προϊσταμένων για τις αναφερόμενες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Δεν καταβάλεται επίδομα θέσης ευθύνης στους αναπληρωτές προϊστάμενους, για διάστημα πέραν των 6 μηνών από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων ή από τη σύσταση ή κένωση των θέσεων ευθύνης"