• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Παπαδημητρίου' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 14:19

    ΜΕΡΟΣ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Στα άρθρα 25,26,28 και 31 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει αναφορά και στο Ν.3584/2007 Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως πολύ σωστά γίνεται στο ΜΕΡΟΣ Δ του παρόντος. Για να μην χρειαστεί να εκδοθούν μετά τροποποιήσεις, ερμηνευτικές κλπ κλπ για να συμπεριληφθούν εκ των υστέρων και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, οι οποίοι και φυσικά είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι...