• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΝΑ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 15:23

    Νομίζω ότι στο Μητρώο των Στελεχών θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εγγράφονται με ηλικιακά όρια και συνταξιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ,ΟΤΑ με αντίστοιχα προσόντα όπως προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις, λόγω τη πολυετούς διοικητικής εμπειρίας που διαθέτουν και στην περίπτωση που επιλέγονται, να διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης και για όσο διάστημα εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.