• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:59

    Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων είναι όμοια με εκείνα που ήδη υπήρχαν. Τα πτυχία κλπ είναι αντικειμενικά στοιχεία, η αξιολόγηση όμως της συνεργατικότητας και συμπεριφοράς του υπαλλήλου πως θα μπορέσει να αξιολογηθεί με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια είναι το ζητούμενο . Απο τη στιγμή που οι αξιολογητές είναι και πάλι όπως και πριν οι δυο ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάμενοι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο όπως έως τώρα (όλοι βαθολογούντα με άριστα εκτός από αυτόν που δεν τα είχε καλά με τον προϊστάμενο). Θα πρέπει να μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται απο επιτροπή, να συμπεριλαμβάνει αντικειμενικά στοιχεία, πχ ερωτηματολόγια κοινού σε κάθε περίπτωση, ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν αλλά και του ενδιαφέροντος που ο υπάλληλος πραγματικά έδειξε για το αντικείμενο του. Είναι πολύ απλό. Μία ματιά στα έγγραφα που χρεώνεται ο κάθε υπάλληλος μπορεί να δείξει το ποιόν του κατ' αρχήν.