• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 20:20

    ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ: Για να υπάρχει αντικειμενικότητα και αξιοκρατία πρέπει να εφαρμοστούν κριτήρια που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και η αξιολόγηση να γίνεται από ανεξάρτητο φορεα(ΑΣΕΠ ή κάποιο νέο) . Τα κριτήρια πρέπει να είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά , και η αξιολόγηση να γίνει από μηδενική βάση . Η διαδικασία της συνέντευξης ως βαθμολογούμενο κριτήριο αξιολόγησης δεν πρέπει να συνεχιστεί . Η εναλλαγή των δημοσίων υπάλληλων σε θέσεις ευθύνης είναι ένα άλλο στοιχειό το όποιο θα αναζωογονήσει το δημόσιο. Είναι επίσης απαραίτητο η διαδικασία αντικειμενικής , αδιάβλητης και αξιοκρατικής αξιολόγησης σε θέσεις ευθύνης να προηγηθεί κάθε άλλης διαδικασίας και να είναι άμεση . Τέλος αναγκαία είναι η διασφάλιση της αναγκαίας σιγουριάς και εμπιστοσύνης στους δημοσίους υπάλληλους με καταγραφή των δυνατοτήτων τους και κατανομή τους σε θέσεις αναλόγων των προσόντων τους . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1) H αξιολόγηση για Διοικητές, Γενικούς γραμματείς, Γενικούς διευθυντές, Προϊστάμενους Διευθύνσεων, Προϊσταμένων Τμημάτων κ.α. θέσεις ευθύνες να γίνεται μόνο και απευθείας από ανεξάρτητο φορέα. Στον ανεξάρτητο φορεα(π.χ. ΑΣΕΠ) , θα κατατίθενται όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υπάλληλων που θα αξιολογούνται για θέσεις ευθύνης. 2) Η Βαθμολόγηση-αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας εντός αλλά και εκτός δημόσιου , τη γνώση του αντικείμενου εντός και εκτός δημόσιου και τις σπουδές (ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ, Μεταπτυχιακές σπουδές ,ΕΣΔΔ) , αλλά και τη συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο .Προηγούμενες αξιολογήσεις δε θα λαμβάνονται υπ όψιν . 3) Οι υφιστάμενοι σε μια υπηρεσία θα αξιολογούν τους υποψηφίους με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας , ο οποίος θα συμμετέχει στην τελική βαθμολογία . 4) Η συνέντευξη θα αποτελεί κριτήριο μόνο σε περίπτωση ισοβάθμιας και σε αυτήν θα βαθμολογείται και οι δυνατότητες καινοτομίας και πρωτοβουλιών του υποψήφιου σε μια υπηρεσία. 5) Ο χρόνος σε μια θέση ευθύνης κάθε υποψήφιου θα είναι δυο χρόνια . Μετά θα γίνεται νέα αξιολόγηση . 6) Σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις , όπως Διοικητών , Γενικών Διευθυντών και Γενικών Γραμματέων η συνολική διάρκεια θητείας ενός υποψήφιου σε όλες αυτές τις θέσεις ευθύνης δεν θα επιτρέπεται να ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια , ενώ για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων τα οκτώ χρόνια συνολικά σε οποιεσδήποτε θέσεις ευθύνης ως Προϊσταμένων οποιονδήποτε Διευθύνσεων . Έτσι επιτυγχάνεται το ενδιαφέρον για εξέλιξη , το ενδιαφέρον για μετεκπαίδευση και δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς συναδέλφους να αναλάβουν θέσεις ευθύνης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και να προσφέρουν . 7) Η επαναξιολόγηση και η άποψη των υφιστάμενων θα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση σε θέσεις ευθύνης . 8) Για όλους τους υπάλληλους προτείνεται η καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών , η καταγραφή των δυνατοτήτων των υπάλληλων βάσει τυπικών προσοντων(σπουδες , χρόνια υπηρεσίας συνάφεια με τη θέση ) , η κατανομή του προσωπικού σε θέσεις αναλόγως των προσόντων τους σε θέσεις , φυσικά εντός του χώρου συμφερόντων τους . 9) Οι υπάλληλοι θα βαθμολογούνται μόνο εφόσον ενώ έχουν τοποθετηθεί σε μια κατάλληλη για αυτούς θέση αλλά δε θέλουν να προσφέρουν και αρνούνται να εκτελέσουν τις βασικές τους υποχρεώσεις και καθήκοντα ή υποπίπτουν σε αδικήματα . Μια τέτοια αξιολόγηση θα αφορά μόνο αυτούς τους υπάλληλους και όχι τους υπόλοιπους . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)