• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:04

    Ως προς τις προϋποθέσεις α) και γ) δε θα πρέπει να συνεκτιμάται και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης ; Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι με βάση το ισχύον προσοντολόγιο στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού εντάσσονται όλα τα πτυχία ΑΕΙ χωρίς καμια απολύτως διάκριση . Κατά συνέπεια ( σύμφωνα με το παρόν άρθρο) ένας υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α'και βαθμολογία τουλάχιστον 75 για δύο συνεχείς περιόδους έχει δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο εφόσον πληροί π.χ. την α) ή/και τη γ) προϋπόθεση ανεξάρτητα αν το αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό /διδακτορικό που κατέχει είναι π.χ. στο Δημόσιο Δίκαιο,στα Οικονομικά ,στην προσχολική αγωγή ,στη Θεολογία ή την καλαθοσφαίριση και ο ίδιος είναι αντιστοίχωςς πτυχιούχος Νομικής ,Οικονομικού,Νηπιαγωγών,Θεολογίας ή ΤΕΦΑΑ...