• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Τσακίρης' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:51

    Στο άρθρο 1 πρέπει να συμπεριληφθούν στις αναφερόμενες κατηγορίες ΙΔΑΧ και εκείνοι που κατέχουν βαθμό Β' καθώς λόγω παγώματος των διαδικασιών αξιολόγησης πολλοί εργαζόμενοι που πληρούν τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή στο βαθμό Α' δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να προαχθούν. Στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθούν οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες της παραγράφου 3 άρθρου 18 του ν.4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών καθώς πρόκειται για ερευνητικό προσωπικό ιδίων προσόντων με τους αναφερόμενους Ερευνητές ειδάλλως προκύπτει διαφορετική μεταχείριση για ομοειδή κατηγορία εργαζομένων (που έχουν και το ίδιο ειδικό μισθολόγιο).