• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ' | 9 Δεκεμβρίου 2015, 21:50

    Το στοιχείο της επιμόρφωσης του έτους συνυπολογίζεται για την αξιολόγηση.Από τη στιγμή όμως που το αν θα παρακολουθήσει κάποιος υπάλληλος επιμορφωτικό πρόγραμμα εξαρτάται από τη διάθεση του Προϊσταμένου του ή/και τις υπηρεσιακές ανάγκες που δυστυχώς όμως δεν εκτιμώνται το ίδιο για όλους (υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις δύο μέτρα και δύο σταθμά),γιατί να θεωρηθεί ότι κάποιος που δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει όχι από δική του υπαιτιότητα ή επιλογή κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα υστερεί έναντι άλλου;Δε θα πρέπει η ίδια η υπηρεσία να προσδιορίζει τις επιμορφωτικές της ανάγκες και να επιλέγει η ίδια σε τι αντικείμενο θα πρέπει να επιμορφωθεί ο κάθε υπάλληλος υποχρεωτικά; (Γιατί έχει παρατηρηθεί πολλές φορές προϊστάμενοι να εγκρίνουν τη συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια παντελώς άσχετα με το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα κατ'επανάληψη και να απορρίπτουν λόγω "υπηρεσιακών αναγκών" τη συμμετοχή άλλων σε σεμινάρια που και συνάφεια έχουν με τη θέση εργασίας τους και είναι απαραίτητα για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων)