• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Κονταξής' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:38

    Παρότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού, φαίνεται ότι η κεντρική λογική του εμπειρισμού που έχει ισοπεδώσει τα πάντα, συνεχίζεται. Έτσι, οι Έλληνες επιστήμονες αλλά και οι προσοντούχοι κάθε επιπέδου (πχ καταρτισμένοι τεχνίτες που μπορούν να κατανοήσουν τις προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και της οργάνωσης) δεν θα αξιοποιηθούν στην Ελλάδα, ως καταλύτης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Το γνωστό παράδοξο της απασχόλησης της Ελλάδας πολύ πριν την κρίση, δηλαδή το φαινόμενο η απασχόληση, η αμοιβή, οι συνθήκες εργασίας κλπ των προσοντούχων κάθε επιπέδου, να είναι περίπου ίδιες ή σε ορισμένες περιπτώσεις και χειρότερες από αυτών που δεν έχουν επιμορφωση, θα εξακολουθήσει να συντηρείται. Και οι Έλληνες προσοντούχοι θα συνεχίσουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό και να διώχνονται από την Ελλάδα. Και προσοχή. Αυτό δεν ισχύει επειδή έχουμε πολλούς επιστήμονες καθώς όλες οι έρευνες δίνουν μικρότερο ποσοστό επιστημόνων από τον ΜΟ του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Η λογική αυτή αλληλοτροφοδοτείται με την Ελληνική αγορά, η οποία έχει συνηθίσει άλλου είδους "ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα" και όχι την οργάνωση και την τεχνολογία, την επένδυση στην έρευνα κλπ. Η κυριαρχία του εμπειρισμού, η μη τήρηση των προδιαγραφών, των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, η λειτουργία χωρίς προγραμματισμό και project management, ο ποιοτικός έλεγχος κλπ είναι βασικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Έτσι, οι εκθέσεις ανταγωνιστικότητας μας δίνουν δείκτες τεχνολογικής ετοιμότητας και οργάνωσης κάτω από χώρες όπως η Γκάνα ή το Κογκό, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, τόσο γενικά όσο και σε επιμέρους τομείς όπως η πληροφορική ή ο τουρισμός. Η μελέτη που έχουμε κάνει τεκμηριώνει τα παραπάνω και κυρίως περιλαμβάνει αναλυτικές προτάσεις για ένα σχέδιο αξιοποίησης των ελλήνων επιστημόνων και των προσοντούχων κάθε επιπέδου, ώστε να λειτουργήσουν καταλυτικά για τη συνολική ανάπτυξη, έντασης γνώσης και εργασίας. Ίσως, αν ο δημόσιος τομέας τα αξιοποιούσε να έδινε το μήνυμα και στον ιδιωτικό τομέα. Δείτε αναλυτικά: ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. https://drive.google.com/file/d/0Bygca0919Ru2aGlXbW51ejFkWHc/view?usp=sharing