• Σχόλιο του χρήστη 'Βενετία' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:04

    Θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική παρατήρηση που αφορά τα ποσοστά που τίθενται στην πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου . Τα ποσοστά αυτά είναι έξω από το πνεύμα που διέπει το νόμο αυτό στην κανονική του λειτουργία δηλαδή όταν θα συμπεριληφθούν και οι αξιολογήσεις . Τελικά στην πρώτη εφαρμογή του νόμου μειώνεται η βαρύτητα των τυπικών προσόντων και αυξάνεται η βαρύτητα της αρχαιότητας και ακόμα περισσότερο της συνέντευξης . Είναι σίγουρο ότι αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες