• Σχόλιο του χρήστη 'Βάσω' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 01:32

    Πολύ σωστά αναγνωρίζεται η επιμόρφωση από το ΕΚΔΔΑ. Είναι τα μόνα σεμινάρια που έχουν ως βασική αποστολή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών. Η μάθηση γίνεται πράξη κατόπιν στην υπηρεσία. Δείχνει το ενδιαφέρον του υπαλλήλου για μάθηση και βελτίωση της αποδοτικότητάς του.Ο δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να κρίνεται από τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει στο ΕΚΔΔΑ διότι γίνεται πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός όταν συνδυάζονται και με την εμπειρία. Η εμπειρία είναι η γνώση και η δεξιότητα που στηρίζεται στην παρατήρηση και στην πρακτική εξάσκηση και αποκτάται με την πάροδο του χρόνου ταυτόχρονα με την επιμόρφωση. " Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ' απειρία τύχην" (Αριστοτέλης). Οι Γενικοί Δ/ντές και Διευθυντές θα πρέπει ως προϋπόθεση να έχουν το βαθμό Α' με εμπειρία στο δημόσιο τομέα. Επίσης θα πρέπει να τιμωρούνται όσοι δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση των ανωτέρω σεμιναρίων.