• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λιανού' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:49

    Παράγραφος 3: Οι απόψεις-αντιρρήσεις του υπαλλήλου να μην υποβάλλονται στον Προϊστάμενο Τμήματος, ο οποίος άλλωστε έχει διαμορφώσει και έχει εκφράσει την άποψή του, αλλά στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ο οποίος πιθανόν να έχει την ίδια ή κάποια άλλη άποψη.