• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λιανού' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 02:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 1γ: Όπως έχω αναφέρει και στο άρθρο 29, η βαρύτητα στα τυπικά προσόντα για όλες τις θέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% και αντίστοιχα η μοριοδότηση βάση συνέντευξης να περιοριστεί στο 10%. Παράγραφος 2: Δηλαδή όποιος διευθυντής οριστεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν θα κριθεί ξανά? Δηλαδή θα παραμείνει εσαεί διευθυντής δίχως να περάσει από τη διαδικασία των κρίσεων? Παράγραφος 3: Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Τμημάτων να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών έκαστη. Θεωρώ δηλαδή ότι το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, δηλαδή έως τα τέλη Ιουνίου 2016.