• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:57

    Το Δημόσιο για να γίνει ανταγωνιστικό πρέπει να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, μετρήσιμοι στόχοι, καλές συνθήκες και οργάνωση, απεγκλωβισμός του υπαλληλικού κόσμου από την αμεσότητα της Πολιτικής αρχής, μα κυρίως πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Αν υπάρξουν ΚΙΝΗΤΡΑ με βάση τη στοχοθεσία θα υπάρξει και αυτόματα η αξιολόγηση. Ο τρόπος διαπίστωσης των αποτελεσμάτων των υπαλλήλων με βάση πραγματικά στοιχεία απόδοσης τους θα πρέπει να είναι έργο ανεξάρτητης Επιτροπής, που θα συνεδριάζει 1 ή 2 φορές το έτος. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων να παίζει σημαντικό ρόλο το έργο τους σε όλη την διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο την περίοδο αξιολόγησης με βάση πραγματικά στοιχεία που θα αξιολογούνται από την εν λόγω Επιτροπή. Επίσης κατά κάποιο τρόπο, να έχουν γνώμη για την επιλογή των Προϊσταμένων και οι Υφιστάμενοι τους. Τέλος για τους Υπαλλήλους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το κοινό θα πρέπει να θεσπισθεί με κάποιο τρόπο και η συμμετοχή του κοινού στην αξιολόγηση τους.