• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:06

    Για την επιλογή Προϊσταμένων , το πιο σημαντικό κριτήριο πρέπει να είναι με τεκμηριωμένα στοιχεία τα επιτεύγματα, οι εξαιρετικές επιδόσεις και το έργο του υποψηφίου , καθ όλη την διάρκεια της θητείας του (από Επιτροπή). Όχι ξερά ο χρόνος που διετέλεσε σε αντίστοιχη θέση. Διαφορετικά πως πραγματικά θα επιλέξεις τον ικανό από τον προβληματικό; Πως θα αποφύγεις να επιλέξεις έναν που έχει τη θέση, για να βασανίζει τους υφισταμένους του, να ξεχωρίζει τα «δικά του παιδιά», να διαπλέκεται, να κομματικοποιείται ανάλογα κάθε φορά με την ισχύουσα κατάσταση κλπ κλπ που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε, αλλά μέχρι σήμερα καταφέρνει να έχει την θέση και μάλιστα αυτό να μοριοδοτείται και από πάνω; Όπως λαμβάνεται υπόψη η πιστοποιημένη επιμόρφωση σε βάθος εικοσαετία,ς έτσι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιστοποιημένη προσφορά του υποψηφίου σε βάθος εικοσαετίας, με έμφαση την τελευταία πενταετία. Μόνο εάν θεσμοθετηθεί αυτό θα ξεχωρίσουν οι καλοί και άριστοι από αυτούς που στην ουσία κατά κανόνα δεν προσφέρουν τίποτε , το αντίθετο μάλιστα.