• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Τ.' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:22

    Στο άρθρο 29 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στην παρ.3 θεωρώ χρήσιμο να προστεθούν και άλλες περιπτώσεις, π.χ. να επιλέγονται ως προϊστάμενοι τμήματος υπάλληλοι (ΠΕ ή ΤΕ και ελλείψει αυτών ΔΕ) που κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο 4 (ή 5) έτη και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι με βαθμό Β΄και ανάλογο πλεονάζοντα χρόνο (5 ή 6 έτη).