• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:57

    Καταρχάς ισχύει (γιατί δεν διευκρινίζεται με τον παρόντα) ότι όποιος σε 3 χρόνια συνταξιοδοτείται δεν μπορεί να συμμετάσχει στην επερχόμενη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων; (Βέβαια ένας που είναι Προϊστάμενος (και μάλιστα πετυχημένος με πραγματικά στοιχεία (αυτά να εξεταστούν) και π.χ σε μια πενταετία συνταξιοδοτείτε, θα πρέπει να δίνει εξετάσεις και συνεντεύξεις; Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να μην θίγονται ισοπεδωτικά)