• Σχόλιο του χρήστη 'lila' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:16

    Προτείνω την απόσυρση του άρθρου. Θέλω να πιστεύω ότι προϊστάμενοι και υφιστάμενοι επικοινωνούν σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον στο βαθμό που προσέρχονται στην υπηρεσία, και ότι κατά κάποιο τρόπο συνεργάζονται. Προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν, συχνά επειδή ο ένας δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει για να διατηρήσει την ανευθυνότητά του, δεν επιλύονται με μια τυπική διαδικασία που απλά ενισχύει την «ελάιω θεού» ιεραρχική σχέση. Βελτιωτικές παρεμβάσεις που υποτίθεται ότι θεσπίζονται μέσω των διατάξεών του άρθρου οφείλουν να περιλαμβάνονται σε καθηκοντολόγιο των τμηματαρχών, απαραίτητο συμπλήρωμα του "προσοντολογίου" !!!