• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:39

    Πρέπει να αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα τα πραγματικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που έχει πετύχει ο αξιολογούμενος σε όλη την διάρκεια της θητείας του , και όχι με τι απλά απασχολήθηκε ή πόσα χρόνια απλά εργάζεται. Μάλιστα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξαιρετικές επιδόσεις του, με μετρήσιμα αποτελέσματα. π.χ Όχι πόσα έργα επέβλεψε, αλλά ποιο Δημόσιο όφελος προέκυψε από τις ενέργειες του κατά την επίβλεψη , από τις μελέτες που συνέταξε κλπ. π.χ Ποιο όφελος (για την Υπηρεσία, για τον φορέα και κυρίως για τους Πολίτες), πέτυχε από καινοτόμες προτάσεις ή από καλύτερες λύσεις που εισηγήθηκε ο αξιολογούμενος