• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:13

    Ως προς τα τυπικά προσόντα, επειδή ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του ζυγαριά και παρόλο που το μόνο που θα είχε λογική είναι να προκρίνονται οι απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ καθώς αυτή αποτελεί παραγωγική σχολή δημοσίων υπαλλήλων ακριβώς για θέσεις προϊσταμένων - επιτελικές θέσεις Δημοσίου, θα μπορούσε να ισχύσει το εξής: Εφόσον, προσπαθούμε να αποφανθούμε για το ποιος είναι περισσότερο ικανός (γνώσεις - δεξιοτεχνίες), να μην μετράει κανένας απολύτως τίτλος και αντί αυτού να υπάρξει γραπτή εξέταση στις απαιτούμενες γνώσεις-δεξιοτεχνίες για την εκάστοτε θέση, μαζί με παρουσίαση ενός υποθετικού σεναρίου. ΥΓ. Η αμφισβήτηση της πρόκρισης ΕΣΔΔΑ ισοδυναμεί με τον εξής συλλογισμό: γιατί να προκρίνονται π.χ. οι καθηγητές αγγλικής γλώσσας για τη διδασκαλία αγγλικών στα σχολεία αφού υπάρχουν πολλοί π.χ. γεωπόνοι με μεταπτυχιακό στην Αγγλία που γνωρίζουν άριστα αγγλικά ή ακόμα και πτυχιούχος στις ιχθυοκαλλιέργειες με εμπειρία στην Αγγλία που τα μιλάει άπταιστα; Λίγο (εως πολύ) άκυρος όμως συλλογισμός.