• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:32

    Άρθρο 8 παρ. 2 : Ουδόλως προσδιορίζονται τα κριτήρια τελικής επιλογής του αποφασίζοντος Υπουργού μεταξύ των υποψηφίων του πίνακα, που περιλαμβάνει τριπλάσιο ή διπλάσιο, κατά περίπτωση, αριθμό προτεινομένων. Άρθρο 8 παρ. 5 : Δεν προσδιορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα, η τέλεση των οποίων δύναται να επισύρει την παύση από τα καθήκοντα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο άρθρο 5 παρ. 2. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί περιθώρια αυθαιρεσίας και παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.