• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ)' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:53

    Άρθρο 9 : Το περιεχόμενο της συμφωνίας δέσμευσης παραμένει ασαφές και αόριστο, δυνάμενο, έτσι, να κινείται μεταξύ ήπιων και επιτακτικών στόχων, αυξάνοντας ή περιορίζοντας το έργο και τις ευθύνες του επιλεγέντος.