• Σχόλιο του χρήστη 'Σωπήλη Βασιλική' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:31

    Παρατήρηση: παρ.3, περ.δ : "Ως προς...οι ρυθμίσεις του εδαφίου (δ)"+ παρ.4 : " Στις αποφάσεις ...εκτός των ατομικών του εδαφίου (δ)..."+ παρ. 5: " Η διαδικασία του εδαφίου (δ)..." σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μάλλον εννοείτε αντί για "εδάφιο δ" την "περίπτωση γ".