• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λιανού' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:42

    Διόρθωση στα ανωτέρω σχόλιά μου: Για το άρθρο 85, παρ 4: Κάθε σκέλος της συνέντευξης να βαθμολογείται με ανώτατο όριο το 10%, π.χ. 100 μόρια. Είναι αρκετό αυτό. Έτσι τα αγαπημένα παιδιά της διοίκησης δεν θα υπερβαίνουν τους έχοντες τα τυπικά προσόντα. Βαθμολογία μικρότερη ή ίση του 50 να ισοδυναμεί με ακαταλληλότητα για κατάληψη θέσης. Οι έχοντες βαθμό 51 και πάνω να μπορούν να επιλέγονται για κατάληψη θέσης. Και μία προσθήκη: Πού ακριβώς αναφέρεται ότι προηγούνται οι ΠΕ για κατάληψη θέσης, εν ελλείψει αυτών επιλέγονται ΤΕ και εν ελλείψει αυτών επιλέγονται ΔΕ? Δεν είδα να αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ένας υπάλληλος ΔΕ, θα βαθμολογηθεί το ίδιο με τον ΠΕ και μπορεί ακόμη και να τον ξεπεράσει στη βαθμολογία και να καταλάβει θέση αφήνοντας τον ΠΕ απέξω? Ελπίζω πως όχι. Και δεύτερη προσθήκη: Γιατί να μην βαθμολογείται και το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ? π.χ. ECDL, ACTA, κλπ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν για διοικητική θέση στο δημόσιο σήμερα. Γίνεται ο,τιδήποτε δίχως γνώση Η/Υ? Συνεπώς όσοι δεν έχουν γνώση Η/Υ να μπορούν μεν να καταλάβουν θέση, όμως αυτοί να μην βαθμολογούνται για το κριτήριο αυτό.