• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:58

    Παρ. 3: Η προθεσμία των 2 ημερών της παρ. 3 για την καταγραφή των απόψεων-αντιρρήσεων από την πραγματοποίηση της συνέντευξης είναι ιδιαίτερα σύντομη. Θα πρέπει να οριστεί η ανωτέρω προθεσμία τουλάχιστον στις 5 εργάσιμες ημέρες, ώστε να παρέχεται στον αξιολογούμενο εύλογος χρόνος καταγραφής των απόψεων-αντιρρήσεών του.