• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΥΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:34
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επειδή οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης στερούνται Οργανισμού, παρακαλούμε να επαναδιατυπωθεί και στον δικό σας νόμο η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4275/2014, ¨Μέχρι τη δημοσίευση των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4024/2011, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4 του παρόντος νόμου¨ .