• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:43

    Γενικό Σχόλιο για το Μητρώο Περιλαμβάνει και τους ΟΤΑ (πχ δημοτικές επιχειρήσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς, γενικούς γραμματείς δήμων) στο μητρώο; Να συμπεριληφθεί και: Τακτικοί υπάλληλοι ΕΕΠ ε. Έχουν διατελέσει Προϊστάμενοι Δ/νσης επί δεκαετία τουλάχιστον στ. Όριο ηλικίας έως 65 ετών