• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 10:45

    Άρθρο 5 παρ. 2 Πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος πληροφόρησης του ΑΣΕΠ σχετικά με τις διαγραφές. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει υποχρέωση των φορέων να ενημερώνουν το ΑΣΕΠ για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το άρθρο 5