• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:05

    Άρθρο 3 Πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος πληροφόρησης του ΑΣΕΠ σχετικά με την τήρηση του μητρώου. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει υποχρέωση των φορέων να ενημερώνουν το ΑΣΕΠ για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το άρθρο 3