• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:30

    Το σύστημα επιλογής προϊσταμένων στους δικαστικούς υπαλλήλους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 35/12 και του άρθρου 8 παρ . 5 του ν. 4205/13 και κατά συνταγματική επιλογή (άρθρο 92) οι κρίσεις διενεργούνται από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κριτηρίων μοριοδότησης που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 29 και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι θα καταστήσει αντικειμενική και αδιάβλητη την κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δικαστηρίων, ενώ θα επιφέρει την εναρμόνιση των γενικών και αόριστων κριτήριων των αρθρ. 62, 71 και 72 του ν.2812/00 με τα ισχύοντα σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.