• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥ ΑΣΕΠ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:23

    Άρθρο 8 παρ. 6 Να παραληφθεί η φράση «τυχόν υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία».θα πρεπει να ολοκληρώνεται η διαδικασια προτου αναλάβουν τη θέση ευθύνης.