• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:16

    Τα χρόνια προϋπηρεσίας υπερμοριοδοτούνται για μια ακόμη φορά. Αρκεί ένα επιπλέον έτος προυπηρεσίας για να ισοφαρίσει σχεδόν ένα δεύτερο πανεπιστημιακό τίτλο ή ένα δεύτερο συναφή μεταπτυχιακό τίτλο (25 μόρια έναντι 30) ενώ υπερτερεί από την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (25 μόρια έναντι 20). Αρκούν τα 20 χρόνια προυπηρεσίας για να Προίσταται κανείς ενός Τμήματος ή ακόμη και μιας υπηρεσίας. Κι ας τρέχουν κάποιοι να αυξήσουν τα τυπικά τους προσόντα με Πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά διπλώματα, ξένες γλώσσες κ.α Δυστυχώς θα ξαναδούμε σε όλους τους Δημόσιους Φορείς να προΐστανται Τμημάτων και όχι μόνο, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ οι οποίοι έχουν το ανυπέρβλητο προσόν(!!!) των πολλών ετών προυπηρεσίας και ασφαλώς του βαθμού Α’. Κι ας ζητούν από τους υφισταμένους τους να τους συμπληρώσουν μια απλή αίτηση. Δε μιλάμε -δε- για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ !!! . Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει κρατήσει και τους κωδικούς γιατί εκείνοι θα τους χάσουν. Εννοείται ότι ο υπάλληλος παρακολουθεί και το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο το οποίο -όπως καταλαβαίνετε- το έχει δημιουργήσει κιόλας. Εννοείται -βεβαίως- ότι όταν θα πρέπει να συντάξουν κάποιο κείμενο κάποιοι άλλοι (οι προαναφερόμενοι πτυχιούχοι) τρέχουν να το κάνουν αντί αυτών!! Κι αν είναι να ανοίξουν και το στόμα τους να υπερασπιστούν τις θέσεις της υπηρεσίας τους αδυνατούν να ορθώσουν το παράστημά τους. Αυτοί οι Προιστάμενοι, Τμηματάρχες ή Διευθυντές και στις προηγούμενες κρίσεις βαθμολογήθηκαν με άριστα στη συνέντευξη που δώσανε στις Επιτροπές οι οποίες έχουν πάντα τη δέουσα σύνθεση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δικών τους παιδιών!! Επιπλέον, θεωρείται ως προσον που μοριοδοτειται η αριστη γνωση της αλβανικής ή της τσέχικής ή της ρωσικής γλώσσας. Έλεος!! Ξέρετε ότι στις κρίσεις Τσέχος ή Ρώσος ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα αλλά έχει τελειώσει Τσέχικο Πανεπιστήμιο παίρνει τα μόρια της άριστης γνώσης της μητρικής του γλώσσας δηλ. της Τσέχικης Γλώσσας;!!! Μοριοδοτούνται τα ανωτέρω και όχι με διαβαθμισμένο τρόπο τα διάφορα επίπεδα ξένων γλωσσών που συνηθέστερα χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών...)!! Ελλάς το μεγαλείο σου!! Η γνώση Αγγλικών δε θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενη για κατάληψη θέσης προισταμένου σε οποιαδήποτε Δημόσια υπηρεσία;