• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:17

    Στην παρ. 2 η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης με τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου να γίνεται για βαθμολογία κάτω του 50 και όχι κάτω του 60.