• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 10 Δεκεμβρίου 2015, 11:44

    Κύριε Υπουργέ και σεβαστοί συνομιλητές. Θεωρώ ότι τα μη συναφή μεταπτυχιακά πρέπει να μοριοδοτούνται γιατί. Όταν κάποιος πήρε το μεταπτυχιακό χρόνια πρωτού μπεί στο δημόσιο και εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, δεν ήξερε αργότερα που μπήκε σε τι θέση θα εργάζεται στο δημόσιο. Επίσης όσοι πήραν το μεταπτυχιακό τους αφού μπήκαν στο δημόσιο έκαναν συναφές μεταπτυχιακό για να πάρουν συνάφεια και να εξελιχθούν. Δεν τους αδικώ καλά έκαναν αλλά είναι αδικία για τους προηγούμενους που το πήραν πρωτού μπουν στο δημόσιο να μην παίρνουν καθόλου μόρια. Ευχαριστώ.